Publicat el DISC 2.7.15

Article republicat des de: Diccionari Informatitzat de l'Scrabble en Català (DISC)

Hem actualitzat el DISC amb alguns errors que hi hem detectat i s’han aplicat les esmenes introduïdes en el DIEC el maig de 2019. Algunes correccions no afecten el joc de l’Scrabble però d’altres generen noves formes que ara es consideren vàlides.

 • els verbs «lligar» i «relligar» ara tenen assignat el model 14 («afegir). Això fa apareixer les formes LLIG i RELLIG, que havien desaparegut.
 • s’han afegit els mots «bevible», «bitcoin», «bo», «capaltard», «deadjectival». «deadverbial», «entesos», «enya», «fet», «homuncle», «lepisma», «nano» i «pàixer».
 • s’ha modificat la grafia del mot «cospinera» (abans «cuspinera»), «diesfenoedre» (abans «disfenoedre»), «diesfenòedre» (abans «disfenòedre), «diesfenoide» (abans «disfenoide») i «ulvöespinel·la» (abans «ulvöspinel·la»).
 • el mot «blaugrana» ara també accepta el plural «blaugranes».

Aviat, els diferents projectes que usen el DISC (WORDERtorn, Apalabrados, Crosswords…) actualitzaran el diccionari a la versió vigent, la 2.7.15. Ara per ara, el validador (VISC), el cercador i l’anagramatitzador ja estan actualitzats.

La versió actual 2.7.15 indica DIEC2, 7a esmena publicada per l’IEC, 15a versió interna. Així, la voluntat és sincronitzar les dues primeres xifres amb el diccionari i esmenes publicades per l’IEC, i la tercera xifra indicarà les correccions internes del DISC (errors d’assignació de model o de programació en la flexió).

Publicat el DISC 2.6.14

Article republicat des de: Diccionari Informatitzat de l'Scrabble en Català (DISC)

Hem actualitzat el DISC amb alguns errors que hi hem detectat. Algunes correccions no afecten al joc de l’Scrabble però d’altres generen noves formes que ara es consideren vàlides. A efectes escrablístics, només un mot deixa de ser vàlid: «milantes», que ara es considera incorrecte. Teniu un recull de les novetats a la pàgina d’arxiu.

Properament, els diferents projectes que usen el DISC actualitzaran el diccionari a la versió vigent, la 2.6.14. Ara per ara, el VISC, el Cercador ja estan actualitzats.

La versió actual 2.6.14 indica DIEC2, 6a esmena publicada per l’IEC, 14a versió interna. Així, la voluntat és sincronitzar les dues primeres xifres amb el diccionari i esmenes publicades per l’IEC, i la tercera xifra indicarà les correccions internes del DISC (errors d’assignació de model o de programació en la flexió).

Publicat el DISC 2.6.13

Article republicat des de: Diccionari Informatitzat de l'Scrabble en Català (DISC)

L’abril passat l’IEC publicà un nou recull d’esmenes del Diccionari de la Llengua Catalana. En aquestes esmenes s’afegien entrades noves i es canvia la grafia de moltes altres. Aplicava també aspectes de la gramàtica publicada el novembre de 2016.

Hem actualitzat el DISC amb les esmenes indicades i també corregim diversos errors. La majoria dels errors no afectaven al joc, però altres generaven formes incorrectes. S’hi han aplicat tots els canvis de la nova ortografia i gran part que la nova gramàtica. Teniu un recull de les novetats a la pàgina d’arxiu.

Properament, els diferents projectes que usen el DISC actualitzaran el diccionari a la versió vigent, la 2.6.13. Ara per ara, el VISC i el Cercador i el WORdERtorn. També hem actualitzat la secció de material d’estudi.

La versió actual 2.6.13 indica DIEC2, 6a esmena publicada per l’IEC, 13a versió interna. Així, la voluntat és sincronitzar les dues primeres xifres amb el diccionari i esmenes publicades per l’IEC, i la tercera xifra indicarà les correccions internes del DISC (errors d’assignació de model o de programació en la flexió).

Publicat el DISC 2.5.12

Article republicat des de: Diccionari Informatitzat de l'Scrabble en Català (DISC)

Durant el mes de juliol, l’IEC publicà un nou recull d’esmenes del Diccicionari de la Llengua Catalana (el DIEC2). Esperàvem la publicació d’aquestes esmenes feia mesos.

Ja hem actualitzat el DISC amb les esmenes indicades i també corregim diversos errors. La majoria dels errors no afectaven al joc, però altres generaven formes incorrectes. Teniu un recull de les novetats a la pàgina d’arxiu.

Properament, els diferents projectes que usen el DISC actualitzaran el diccionari a la versió vigent, la 2.5.12. Ara per ara, el VISC i el Cercador ja es troben actualitzats.

Seguint amb la numeració emprada al DISC. La versió actual 2.5.12 indica DIEC2, cinquena esmena publicada, dotzena versió interna. Així, la voluntat és sincronitzar les dues primeres xifres amb el diccionari i esmenes publicades per l’IEC, i la tercera xifra indicarà les correccions internes del DISC (errors d’assignació de model o de programació en la flexió).

Models de flexió verbal — cantar

Article republicat des de: Diccionari Informatitzat de l'Scrabble en Català (DISC)

El primer model de conjugació, que correspon als verbs acabats en –ar, com cantar, és el més nombrós i l’únic actualment productiu del català. És a dir, és el model flexiu amb més verbs i, a més, tots els verbs nous que s’incorporen a la llengua segueixen aquest model flexiu.

El DIEC conté 8.781 verbs i, d’aquests verbs, un 86,50% són acabats en –ar. Així doncs, paga la pena estudiar-ne la flexió amb deteniment. Aquest és un model molt regular i fàcil d’aprendre, podem estar segurs que tots els verbs acabats en –ar funcionen sempre igual, llevat estar i anar, que són irregulars i els explicarem en un altre article. La resta de verbs, o bé segueixen canvis ortogràfics habituals, o bé tenen algun accent diacrític o forma alternativa que no afecta al joc.

Cal parar atenció, això sí, a la grafia de la persona 1 del present d’indicatiu sense desinència verbal, cant, pròpia dels parlars baleàrics. De vegades no es correspon exactament amb el radical del verb.

Us presentem els criteris que usa el DISC per flexionar aquests verbs

Model I
INFINITIU cantar
GERUNDI cantant
PARTICIPI sing. cantat, cantada; pl. cantats, cantades
INDICATIU
 • present: 1 canto/cante, cant, canti; 2 cantes; 3 canta; 4 cantem/cantam; 5 canteu/cantau; 6 canten
 • imperfet: 1 cantava, 2 cantaves, 3 cantava, 4 cantàvem, 5 cantàveu, 6 cantaven
 • passat simple: 1 cantí, 2 cantares, 3 cantà, 4 cantàrem, 5 cantàreu, 6 cantaren
 • futur: 1 cantaré, 2 cantaràs, 3 cantarà, 4 cantarem, 5 cantareu, 6 cantaran
 • condicional: 1 cantaria, 2 cantaries, 3 cantaria, 4 cantaríem, 5 cantaríeu, 6 cantarien
SUBJUNTIU
 • present: 1 canti/cante; 2 cantis/cantes; 3 canti/cante; 4 cantem; 5 canteu; 6 cantin/canten
 • imperfet: 1 cantés/cantara, cantàs; 2 cantessis/cantesses, cantares, cantassis, cantasses; 3 cantés/cantara, cantàs; 4 cantéssim/cantéssem, cantàrem, cantàssim, cantàssem; 5 cantéssiu/cantésseu, cantàreu, cantàssiu, cantàsseu; 6 cantessin/cantessen, cantaren, cantassin, cantassen
IMPERATIU 2 canta; 3 canti/cante; 4 cantem; 5 canteu/cantau; 6 cantin/canten

Observacions:

 1. Els verbs que acaben en –gar, –car, –guar, –quar, –jar i –çar canvien g, c, gu, qu, j i ç respectivament en gu, qu, , , g i c davant d’una desinència començada en e o en i.
 2. Les desinències –i, –is i –in s’escriuen –ï, –ïs i –ïn, respectivament, en els verbs en els quals la darrera síl·laba del radical és formada per una consonant seguida de e, i, o o u, llevat dels verbs que acaben en –guar i -quar. Si davant les terminacions –ï, –ïs, –ïn, hi ha una i precedida de vocal, aquesta i desapareix. Així, desmaiar fa desmaï, etc.
 3. La persona 1 del present d’indicatiu sense desinència verbal, pròpia dels parlars baleàrics, coincideix amb els radical del verb, llevat els casos següents:
  1. els radicals acabats en –l·l, –nn i –ss es redueixen, respectivament, a –l, –n i –s: vacil (de vacil·lar), nan (de nannar), pas (de passar); es manté, en canvi, la terminació –rr: amarr (de amarrar).
  2. els radicals d’almenys tres síl·labes acabats en –enar, -inar o vocal seguida de -sar o -ssar, prenen l’accent gràfic adient:
  3. els radicals acabats en -ajar, -ejar, -ijar, -ojar i -ujar canvien, respectivament, a -aig, -eig, -ig, -oig i -uig: raig (de rajar), neteig (de netejar), enfastig (de enfastijar), goig (de gojar) i uig (de ujar): es mantenen, en canvi, les terminacions –njar, –rjar i –tjar: menj (de menjar), forj (de forjar) i viatj (de viatjar).
 4. El verb aguar forma sempre un hiatus entre el radical i la desinència verbal que obliga a escriure alguns accents gràfics quan és necessari.
 5. El verb dar és defectiu, les persones 1, 2, 3 i 6 dels presents de subjuntiu i d’imperatiu no es generen. A més, totes les formes monosíl·làbiques acabades en –s i –n perden, si el tenen, l’accent gràfic de la desinència verbal.
 6. El verb despertar també admet el participi despert,en parlar baleàrics.
 7. El verb donar fa el present d’indicatiu 2 dónes, 3 dóna, i l’imperatiu 2 dóna.
 8. El verb matar també admet les formes del participi mort, morta, morts i mortes.

Codis flexius

La interpretació d’aquests criteris requereix 15 models al DISC, distribuïts segons la taula següent

CodiModelQuantitat
26cantar4603
66envejar891
93ofrenar596
119trencar554
100pregar351
48crear311
33començar105
86menjar69
84lloar64
69esglaiar27
96ordenar12
9adequar8
15aguar1
50dar1
59donar1

Com comentàvem abans, són models que segueixen un patró fàcil d’aprendre i, a efectes del joc, només hem de vigilar amb:

 1. canvis ortogràfics bàsics: g, c, gu, qu, j i ç respectivament en gu, qu, , , g i c davant d’una desinència començada en e o en i.
 2. forma 1 sense desinència del present d’indicatiu.

Millores del web nou

Article republicat des de: Diccionari Informatitzat de l'Scrabble en Català (DISC)

A més del canvi d’adreça i aspecte visual, aquest web nou també ha portat, i portarà, millores. La principal? el VISC ja és operatiu de nou. Recordeu també que sempre podeu fer servir el WORdERtorn, amb les mateixes funcionalitats que el VISC.

Altres millores i noves característiques les publicarem aviat, us n’informarem.

Nou web per al DISC

Els visitants habituals de la secció del diccionari ja haureu notat algun canvi. Hem creat un nou web, diferenciat, per al diccionari. No patiu, no cal que feu res especial, hem treballat per a que trobeu la informació fàcilment. La nova adreça és

http://diccionari.totescrable.cat

El nou web té la intenció de donar entitat pròpia al DISC, i treure-li una mica el personalisme que tenia l’adreça antiga. El DISC ja no és el diccionari d’una persona, és un recurs que usen diversos clubs d’escrable en català i que diverses persones (en plural) fan possible.

Tenim la voluntat de crear i afegir tota la informació relacionada amb el DISC. Si ens voleu ajudar, tota ajuda és ben rebuda.

Per als curiosos, sí. A mig termini, també migrarem i reestructurarem aquest web escrablístic. Però ja us n’informarem i, com sempre, el canvi serà transparent per a vosaltres.

Nou web per al DISC

Article republicat des de: Diccionari Informatitzat de l'Scrabble en Català (DISC)

Si llegiu això ja us haureu adonat que alguna cosa ha canviat. Hem canviat de servidor i d’adreça web, però no patiu, no cal que feu res especial, hem treballat per a que no ens perdeu.

El nou web té la intenció de donar entitat pròpia al DISC, i treure-li una mica el personalisme que tenia l’adreça antiga. El DISC ja no és el diccionari d’una persona, és un recurs que usen diversos clubs d’escrable en català i que diverses persones (en plural) fan possible.

Tenim la voluntat d’afegir tota la informació relacionada amb el DISC. Si ens voleu ajudar, tota ajuda és ben rebuda.

Publicat dins de disc

DISC 2.4.9 publicat

Article republicat des de: Diccionari Informatitzat de l'Scrabble en Català (DISC)

Dimecres passat l’IEC va publicar un nou recull d’esmenes del Diccicionari de la Llengua Catalana (el DIEC2). Esperàvem la publicació d’aquestes esmenes feia mesos.

Ja hem actualitzat el DISC amb les esmenes indicades i també corregim un error detectat en la flexió dels mots aguts acabats en -x de la versió anterior. Teniu un recull de les novetats a la pàgina d’arxiu o en aquest excel·lent article del MimaM.

Properament, els diferents projectes que usen el DISC actualitzaran el diccionari a la versió vigent, la 2.4.9.

Com a curiositat, apliquem un nou sistema en la numeració de versions del DISC. La versió actual 2.4.9 indica DIEC2, quarta esmena publicada, novena versió interna. Així, la voluntat és sincronitzar les dues primeres xifres amb el diccionari i esmenes publicades per l’IEC, i la tercera xifra indicarà les correccions internes del DISC (errors d’assignació de model o de programació).

Com adaptar el Quackle al català

Arran d’una piulada al Twitter, publico els fitxers i les instruccions necessàries per adaptar el Quackle en català. És d’aquelles coses que es fan en un moment, però cal tenir una excusa per fer-ho. Aquí ho teniu.

El Quackle està molt orientat a l’anglès i adaptar-lo completament al català no és trivial perquè requereix modificar i compilar el codi font.

No obstant, hi ha una altra possibilitat: no recompilar-lo i substituir un dels diccionaris (posem el francès), pel català. Llavors, la ce trencada i els dígrafs es veuran malament (la K farà el paper de Ç, la W de L·L, la Q de QU i la Y de NY).

Per a fer això, només cal que segui les passes següents:

 1. Baixeu el Quackle i instal·leu-lo. Funciona a Windows, Mac i Linux.
 2. Ara, com que el català no està implementat al Quackle (això és, no ve de sèrie) cal substituir una de les llengües presents pel català.Per fer-ho, agafarem com exemple el francès, però podeu fer-ho amb la llengua que us faci més ràbia
 3. Baixeu i descomprimiu en una carpeta auxil·liar aquest fitxer, conté el DISC compilat en el format del Quackle, i la distribució de fitxes.
 4. Cerqueu la carpeta on s’ha instal·lat el Quackle. Als sistemes Windows serà una cosa com ara C:\Archivos de Programa\Quackle
 5. Canvieu l’extensió dels fitxers francesos (això us permetrà desfer aquest pas i poder tornar a jugar en francès si mai voleu fer-ho):
  • A la carpeta data/alphabets: french.quackle_alphabet -> french.quackle_alphabet.old
  • A la carpeta data/lexica: ods5.dawg -> ods5.dawg.old
 6. Copieu els fitxers catalans al directori anterior, però amb el nom original dels francesos:
  • A la carpeta data/alphabets: catalan.quackle_alphabet -> french.quackle_alphabet
  • A la carpeta data/lexica: disc2.0.7.dawg -> ods5.dawg
 7. Inicieu el Quackle, creueu una partida nova. Aneu a la pestanya «Setting» dieu-li que voleu el diccionari francès (ods5) i la distribució de fiches francesa (french). Recordeu que, la primera vegada, heu de crear la distribució de tauler desitjada!!!

Recordeu: ara per ara, el Quackle no permet dígrafs i, tot i que sí permet caràcters no-ASCII, no hem implement la Ç. Resumint, per jugar la Ç, NY, L·L i QU haureu d’usar les lletres K, Y, W i Q respectivament. Al final és més llegi que jugar a la botifarra amb cartes de pòquer, però si voleu, teniu l’Eliot o l’Scrabbe3D que sí tenen implementats correctament els dígrafs.