Verbs amb fitxa cara, la X

Els verbs tenen un munt de formes flexionades, són doncs una font important de mots fàcils d’aprendre, especialment si són verbs del primer model de conjugació (cantar), ja que aprenent-nos l’infinitiu obtenim de rebot un gran nombre de paraules vàlides per a l’escrable.
Comencem avui una sèrie de llistats d’estudi, els verbs amb fitxa cara. Avui us presentem un llistat de (només) 534 verbs, tots ells amb una característica comuna, tenen la lletra X a l’infinitiu.

 1. abaixar
 2. abuixar
 3. acatxar
 4. acomplexar
 5. acotxar
 6. acréixer
 7. afeixar
 8. afeixegar
 9. afeixugar
 10. afixar
 11. afluixar
 12. agarbuixar
 13. aixafar
 14. aixafinar
 15. aixamfranar
 16. aixaragallar
 17. aixecar
 18. aixerriar
 19. aixoplugar
 20. amoixar
 21. amoixir-se
 22. angoixar
 23. annexar
 24. annexionar
 25. aparèixer
 26. apeixar
 27. apeixir
 28. apitxar
 29. aproximar
 30. arreveixinar
 31. arruixar
 32. arxivar
 33. asfixiar
 34. atabuixar
 35. atrinxerar
 36. atxul·lar
 37. aüixar
 38. auxiliar
 39. axiomatitzar
 40. baixar
 41. baixejar
 42. bastaixar
 43. batxillejar
 44. bleixar
 45. boixar
 46. boixar-se
 47. borratxejar
 48. botxinejar
 49. boxar
 50. boxejar
 51. bretxificar
 52. brotxar
 53. bruixar
 54. buixardar
 55. buixir
 56. burxar
 57. burxinar
 58. butxaquejar
 59. calabruixar
 60. calabruixonar
 61. calaixejar
 62. capbaixar-se
 63. carafeixar
 64. catxar
 65. cautxutar
 66. clenxar
 67. clenxinar
 68. coexistir
 69. coixejar
 70. comparèixer
 71. compixar
 72. complexar
 73. conèixer
 74. congoixar
 75. contextualitzar
 76. contramarxar
 77. contrapunxonar
 78. contraxapar
 79. conxar
 80. conxorxar-se
 81. corruixar-se
 82. créixer
 83. cruixir
 84. cuixatrencar
 85. decréixer
 86. deixar
 87. deixatar
 88. deixondar
 89. deixondir
 90. deixuplinar
 91. desaparèixer
 92. descambuixar
 93. descarboxilar
 94. desconèixer
 95. descontextualitzar
 96. desconxar
 97. descotxar
 98. desdibuixar
 99. deseixir-se
 100. desemborratxar
 101. desembruixar
 102. desembutxacar
 103. desemmatxucar
 104. desempapatxar
 105. desempatxar
 106. desencaixar
 107. desencaixonar
 108. desencapritxar
 109. desencaputxar
 110. desencoixinar
 111. desenganxar
 112. desengavatxar
 113. desengreixar
 114. desengruixir
 115. desenguerxir
 116. desenguixar
 117. desentatxonar
 118. desentrecuixar
 119. desfaixar
 120. desgreixar
 121. desgruixar
 122. desguerxar
 123. desintoxicar
 124. desmarxar
 125. desmerèixer
 126. desoxidar
 127. desoxigenar
 128. despatxar
 129. desteixinar-se
 130. desteixir
 131. desxifrar
 132. dibuixar
 133. disbauxar
 134. dutxar
 135. eixalar
 136. eixalavar
 137. eixalbar
 138. eixamar
 139. eixamenar
 140. eixamorar
 141. eixamplar
 142. eixancar
 143. eixancarrar
 144. eixarcolar
 145. eixarmar
 146. eixarmentar
 147. eixarrancar
 148. eixarreir
 149. eixartellar
 150. eixatar
 151. eixaugar
 152. eixavuirar
 153. eixermar
 154. eixir
 155. eixivernar
 156. eixobrir
 157. eixonar
 158. eixorbar
 159. eixorbir
 160. eixordar
 161. eixorellar
 162. eixorivir
 163. eixugar
 164. emborratxar
 165. embotxar
 166. embruixar
 167. embutxacar
 168. emmatxucar
 169. emmetxar
 170. empanxonar
 171. empapatxar
 172. empatxar
 173. empatxonar
 174. emperxar
 175. empixonar
 176. emporxar
 177. encaixar
 178. encaixonar
 179. encalaixonar
 180. encaperutxar
 181. encapritxar
 182. encaputxar
 183. encartutxar
 184. encletxar
 185. encoixinar
 186. encoixir
 187. enconxar
 188. encotxar
 189. enfaixar
 190. enfeixar
 191. enfreixurar-se
 192. enganxar
 193. engavatxar
 194. engavatxinar
 195. engreixar
 196. engreixinar
 197. engruixar
 198. engruixir
 199. enguerxinar-se
 200. enguerxir
 201. enguixar
 202. enreixar
 203. enreveixinar
 204. enrevenxinar
 205. enrinxar-se
 206. enrinxolar
 207. entabuixar
 208. entatxar
 209. entatxonar
 210. enteixinar
 211. entoixar
 212. entorxar
 213. entrecuixar
 214. entreteixir
 215. entrexocar
 216. entuixegar
 217. enxampar
 218. enxarolar
 219. enxarpar
 220. enxarxar
 221. enxautar-se
 222. enxavetar
 223. enxiquir
 224. esbiaixar
 225. esbutxacar
 226. escabetxar
 227. escagaixar-se
 228. escaguitxar
 229. escarranxar-se
 230. escarritxar
 231. escarxar
 232. escarxofar-se
 233. escatxigar
 234. escorxar
 235. escotxegar
 236. escotxinar
 237. escruixir
 238. escuixar
 239. escuixolar
 240. esfreixurar
 241. esgarrinxar
 242. esgruixar
 243. esmadeixar
 244. esmaixar
 245. esmotxar
 246. espanotxar
 247. espitxar-se
 248. esprimatxar-se
 249. esqueixalar
 250. esqueixar
 251. esquitxar
 252. esquitxotejar
 253. estrinxolar
 254. estronxar
 255. exacerbar
 256. exagerar
 257. exalçar
 258. exaltar
 259. examinar
 260. exasperar
 261. exaudir
 262. excarcerar
 263. excardinar
 264. excavar
 265. excedir
 266. excel·lir
 267. exceptuar
 268. excitar
 269. exclamar
 270. exclaustrar
 271. excloure
 272. excogitar
 273. excomunicar
 274. excoriar
 275. excorticar
 276. excrementar
 277. excretar
 278. exculpar
 279. excusar
 280. execrar
 281. executar
 282. exemplificar
 283. exemptar
 284. exercir
 285. exercitar
 286. exfoliar
 287. exhalar
 288. exhaurir
 289. exhibir
 290. exhortar
 291. exhumar
 292. exigir
 293. exiliar
 294. eximir
 295. existimar
 296. existir
 297. exonerar
 298. exorcitzar
 299. exornar
 300. expandir
 301. expansionar
 302. expatriar
 303. expectar
 304. expectorar
 305. expedientar
 306. expedir
 307. expel·lir
 308. expendre
 309. experimentar
 310. expiar
 311. expilar
 312. expirar
 313. explanar
 314. explicar
 315. explicitar
 316. explorar
 317. explotar
 318. exportar
 319. exposar
 320. expressar
 321. exprimir
 322. expropiar
 323. expugnar
 324. expulsar
 325. expuntuar
 326. expurgar
 327. exsecallar
 328. exsoldre
 329. exsudar
 330. extasiar
 331. extenuar
 332. exterioritzar
 333. exterminar
 334. extingir
 335. extirpar
 336. extorquir
 337. extorsionar
 338. extractar
 339. extradir
 340. extralimitar-se
 341. extrapolar
 342. extravagar
 343. extravasar-se
 344. extravenar-se
 345. extraviar
 346. extremar
 347. extremunciar
 348. extreure
 349. extrudir
 350. exulcerar
 351. exultar
 352. faixar
 353. fatxejar
 354. fatxendar
 355. fatxendejar
 356. feixar
 357. feixurar
 358. fitxar
 359. fixar
 360. flexibilitzar
 361. flexionar
 362. flixar-se
 363. fluixejar
 364. gratibuixar
 365. greixar
 366. gronxar
 367. gronxejar
 368. gronxolar
 369. guaixar
 370. guerxar
 371. guerxejar
 372. guilloixar
 373. guixar
 374. indexar
 375. infixar
 376. intoxicar
 377. irèixer-se
 378. juxtaposar
 379. laxar
 380. lexicalitzar
 381. linxar
 382. lixiviar
 383. llambroixar
 384. lleixar
 385. lleixivar
 386. luxar
 387. maduixar
 388. malaxar
 389. malfixar-se
 390. manxar
 391. marxar
 392. matxucar
 393. maximitzar
 394. merèixer
 395. mixturar
 396. multiplexar
 397. néixer
 398. orxegar
 399. oxidar
 400. oxigenar
 401. panteixar
 402. parèixer
 403. peixar
 404. peixejar
 405. péixer
 406. peroxidar
 407. perxar
 408. perxejar
 409. pinxar
 410. pinxejar
 411. pixar
 412. planxar
 413. pleixellar
 414. preexcel·lir
 415. preexistir
 416. prefixar
 417. pretextar
 418. punxar
 419. punxonar
 420. queixalar
 421. queixalejar
 422. queixar-se
 423. ratxar
 424. reaparèixer
 425. rebaixar
 426. recautxutar
 427. reconèixer
 428. recréixer
 429. reeixir
 430. reenganxar
 431. reexaminar
 432. reexpedir
 433. reexportar
 434. reflexionar
 435. regruixar
 436. relaxar
 437. renéixer
 438. repanxolar-se
 439. repixar
 440. reprotxar
 441. reteixir
 442. retrinxar
 443. retxar
 444. reveixinar
 445. revenxinar
 446. rinxolar
 447. ronxar
 448. ruixar
 449. seixantejar
 450. sexar
 451. sextuplicar
 452. sobrebaixar
 453. sobrecréixer
 454. sobreeixir
 455. sobreexcedir
 456. sobreexcitar
 457. sobrenéixer
 458. sobreoxidar
 459. sobreteixir
 460. sufixar
 461. tatxar
 462. tatxolinar
 463. tatxonar
 464. taxar
 465. teixir
 466. termofixar
 467. texturar
 468. traspunxar
 469. trinxar
 470. vexar
 471. xacar
 472. xafar
 473. xafardejar
 474. xafarotejar
 475. xafigar
 476. xaiar
 477. xalar
 478. xaloquejar
 479. xamar
 480. xampanyitzar
 481. xampurrar
 482. xampurrejar
 483. xanxejar
 484. xapar
 485. xapotejar
 486. xaragallar
 487. xarbotar
 488. xarbotejar
 489. xarolar
 490. xarpar
 491. xarrar
 492. xarrupar
 493. xarrupejar
 494. xautar-se
 495. xauxinar
 496. xauxinejar
 497. xemicar
 498. xericar
 499. xeringar
 500. xerocopiar
 501. xerografiar
 502. xerracar
 503. xerraquejar
 504. xerrar
 505. xerricar
 506. xerrotejar
 507. xifrar
 508. xilografiar
 509. ximplejar
 510. xinar
 511. xinxollar
 512. xipollar
 513. xipollejar
 514. xirigar
 515. xiriguejar
 516. xisclar
 517. xisquejar
 518. xitar
 519. xiular
 520. xiuxiuar
 521. xiuxiuejar
 522. xocar
 523. xollar
 524. xopar
 525. xopinejar
 526. xorrar
 527. xorrencar
 528. xuclar
 529. xuixar
 530. xumar
 531. xuplar
 532. xurmar
 533. xurriaquejar
 534. xutar

Com sempre, tingueu en compte que aquest llistat està basat en el DIEC2, no pas en el DOSC, per tant poden haver-hi diferències (i de fet les hi ha).